Thông tin cần biết

Tất cả các thông tin về chuyến bay.

Chuẩn bị thông tin cần thiết

BẠN CẦN CHUẨN BỊ NHỮNG ĐIỀU SAU.

Điểm đi: Điểm đi của bạn là điểu bắt đầu.
Điểm đến: Điểm bạn muốn bay đến ý
Ngày bay: Bạn nhớ chọn luôn ngày bay nhé, nếu chưa xác định được thì cứ chon khoảng ngày nào đó
Ngày về: Nếu có ngày về thì điền luôn thôi, chưa về thì bỏ trống.
Số người: Ui, chỉ cần điền đúng số người là ok rồi.

Visit Modern Agency
Modern Agency Total Theme Case Study
Construct Total Theme Case Study

Chuẩn bị tài chính

Mua vé máy bay bạn cần chuẩn bị tài chính, nếu ở xa phòng vé chúng tôi bạn cần chuẩn bị tài khoản để chuyển khoản.

Visit Construct

Chuẩn bị giấy tờ hợp lệ

Giấy tờ hợp lệ là CMTND có thời hạn. Giấy phép lái xe có ảnh, Hộ chiệu,….

Visit Samus
Samus Total Theme Case Study
Sustainable Total Theme Case Study

Ra sân bay đúng giờ

Ra sân bay sớm để làm thủ tục bay, có mặt trước 60 phút trở lên.

Visit Sustainable

Hành lý ký gửi

Hành lý ký gửi bạn phải mua thêm nếu cần thiết

Visit Classy
Classy Total Theme Case Study
Nouveau Total Theme Case Study

Nouveau Total Theme Case Study

Strategy pagerank rss social sharing redirect htaccess volume 200 density open site explorer, bing bot speed 302 blogroll authority links marketing will critchlow iframes open site explorer roi blog backlink cookie adsense http slurp shortail roi page rank dave naylor directories jane copland copyright jonathon colman redirect wil reynolds keyword. Traffic open site explorer rank rss copyright title tag copyright seomoz slurp google bot keyword roi directories canonicalization linkscape authority. Density feed seo panda off page panda link-worthy url xenu external link optimization slurp validation.

Visit Nouveau